Politica de confidentialitate.

Pagina web portalbotosani.ro  respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul / vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

portalbotosani.ro  își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul si vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

 1. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;b.prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 1. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 2. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 3. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 4. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

portalbotosani.ro  poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul portalbotosani.ro  cere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
•Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
•Pentru a livra servicii precum newsletter, buletinele de știri, oferte, informatii de actualitate, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
•Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
•Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

portalbotosani.ro  colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.

portalbotosani.ro  poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
•Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
•Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email.
Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar portalbotosani.ro  le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

portalbotosani.ro  poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:
(a) conformarea la rigorile legii;
(b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale portalbotosani.ro  și ale site-urilor sale web, sau
(c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

portalbotosani.ro  nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul portalbotosani.ro .

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul portalbotosani.ro  în următoarele scopuri:

 • ofertarii produselor/serviciilor selectate de către dumneavoastră;
  •facturarii si livrarii acestora;

portalbotosani.ro  garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise ce va fi trimisă prin email de pe pagina de contact.

La adresa de mail sau pagina de contact, utilizatorul poate solicita informaţii privind datele preluate, stocate şi procesate de către portalbotosani.ro , poate solicita, în mod gratuit, modificarea sau rectificarea acestora, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor preluate, stocate şi procesate de către portalbotosani.ro . Acest drept al utilizatorului este permanent şi poate fi exercitat oricând printr-o cerere adresată catre portalbotosani.ro  prin email de pe pagina de contact.

În situatia în care utilizatorul se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către portalbotosani.ro  sau este nemulţumit de modalitatea în care portalbotosani.ro  a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

portalbotosani.ro  poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:
•realizării de analize/rapoarte;
•realizării de informări;
•publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către portalbotosani.ro  ;

Securitatea datelor colectate

portalbotosani.ro  utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către portalbotosani.ro  este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului portalbotosani.ro  , website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de portalbotosani.ro  .

Minori

portalbotosani.ro  nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori.
portalbotosani.ro  poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult.
Dacă sunteți minor și accesați un Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către portalbotosani.ro  și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române.
În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul portalbotosani.ro  .
În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din raza teritorial-administrativă unde se găsește sediul portalbotosani.ro .

Introducere

Prezenta Politică privind Fișierele Cookie se aplică tuturor utilizatorilor portalbotosani.ro . Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării pe acest website.

Folosim termenul “cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate date în mod automat.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestui website o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestui website, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet;
 • anticiparea unor eventuale servicii/bunuri care vor fi în viitor prestate/puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui website, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Cookie-urile transmit un feedback valoros asupra modului în care această pagină de internet este utilizată, astfel încât să existe posibilitatea adoptării unor măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Website-ul portalbotosani.ro  utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de website-ul portalbotosani.ro . De asemenea, sunt prezente și câteva link-uri utile legate de acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta la meniul contact.

 1. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat, astfel încât să răspundă nevoilor dvs. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe website-ul nostru nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi identificată o persoană.

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browser-ul dvs. web pe dispozitivul dvs. (de exemplu: computer, laptop, smartphone, etc.) în funcție de website-urile pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu website-urile mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu: autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la website-ul originar (first-party cookie) sau către alt website căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou website-ul respectiv utilizând același dispozitiv.

 1. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browser-ului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie-uri din secţiunile următoare. În orice situaţie, dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale website-ului.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browser-ul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile “Opțiuni”, “Instrumente” sau “Preferințe” din browser-ul web pe care îl utilizați pentru a accesa website-ul nostru. În funcție de browser-ele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să consultați www.youronlinechoices.eu, pentru informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

 1. Fișierele de tip cookie utilizate

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în următoarele categorii:

 • Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-urilor.
 • Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat website-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul nostru, de exemplu, asigurând că puteți găsi ușor ceea ce căutați. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. În ceea ce priveşte cookie-urile third-party , perioada de expirare poate să varieze, iar în unele cazuri poate depăşi 2 ani. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookie-uri, consultaţi punctul 5 de mai jos.
 • Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe website-ul nostru și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs. sau a banner-elor publicitare pe care le-ați vizualizat, afișarea de hărți sau a unor embed-uri de filme.  Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte website-uri. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.
 • Fișiere de tip cookie privind marketing-ul și identificarea publicului țintă înregistrează vizita dvs. pe website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Vom utiliza aceste informații pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare. De asemenea, putem împărtăși aceste informații cu terțe-părți (cum ar fi agenții de publicitate) în acest scop. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. În ceea ce priveşte cookie-urile third-party, perioada de expirare poate să varieze şi în unele cazuri poate depăşi 2 ani. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookie-uri, consultaţi punctul 6 de mai jos.
 • Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale vă permit să împărtășiți pe website-ul activitatea dvs. pe rețele sociale, cum ar fi Facebook și Twitter. Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi. Pentru mai multe detalii cu privire la această categorie de cookie-uri, consultaţi punctul 7 de mai jos.
 • Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookie-uri.

portalbotosani.ro  utilizează serviciile terțelor-părți pentru a obține informații cu privire la utilizarea de către dvs. a website-ului nostru, pentru a optimiza experiența dvs. de utilizator și pentru a vă prezenta publicitate în afara website-ului nostru. Aceste terțe-părți (inclusiv, de exemplu, agenţii de publicitate și furnizori de servicii externe, cum ar fi serviciile de analiză a traficului web) pot, de asemenea, utiliza fișiere de tip cookie, asupra cărora nu exercităm niciun control.

 1. Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe portalbotosani.ro

În momentul accesării website-ului portalbotosani.ro  vi se cere permisiunea pentru utilizarea cookie-urilor.

 1. Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri statistice și pentru monitorizarea traficului web

Google Analytics

Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiză web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ne oferi analiza modului în care utilizați respectivul website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a website-ului vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea website-ului pentru operatorii website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita website-ul nostru.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-on pe browser-ul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Alte fișiere de tip cookie analitice și privind performanța

În mod similar și în aceleași scopuri (analiză și monitorizarea traficului), website-urile noastre utilizează fișiere de tip cookie plasate de Google Analytics pentru a colecta date privind interacțiunea dvs. cu website-ul și comportamentul dvs. de navigare pe acesta (inclusiv ID-ul fișierului de tip cookie, adresa IP și tipul de dispozitiv utilizat pentru a accesa website-ul). Totuși, primim doar date agregate privind utilizatorii website-ului, fără nicio posibilitate de a vă identifica.

 1. Modulele cookie pentru afişarea de reclame şi conţinut direcţionate (module cookie de publicitate direcţionată)

Pentru a adapta informaţiile şi reclamele în funcţie de interesele dvs. şi relevanţă, furnizorii de publicitate încearcă să vă înţeleagă interesele probabile pe baza vizitelor şi a comportamentului dvs. de navigare pe website-ul portalbotosani.ro  şi alte website-uri ale terţilor. În funcţie de aceste domenii de interes, pot dezvolta un profil segmentat, după care să adapteze conţinutul şi reclamele de pe website-ul nostru pentru diverse grupuri de clienţi.

Terţii care setează module cookie prin intermediul website-ului nostru pot să încerce să afle ce vă interesează în acest mod, iar aceste informaţii pot fi folosite şi pentru a vă oferi conţinut sau reclame care este mai probabil să vă intereseze pe alte website-uri care nu aparţin de portalbotosani.ro . În acest caz, informaţiile despre vizita dvs. actuală pe website pot să fie combinate cu informaţii de la vizitele anterioare pe alte website-uri decât al nostru.

Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt activate, vă rugăm să reţineți că vi se vor afişa reclame pe website-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor dvs. Aceste reclame pot, spre exemplu, să fie modificate în funcţie de conţinutul website-ului.

Pentru a vă afișa reclame, portalbotosani.ro  utilizează tehnologia DoubleClick for Publishers (DFP) şi Google Ad Exchange, furnizate de Google.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Vă prezentăm mai jos lista cu furnizorii de tehnologie a anunțurilor care primesc date personale ale utilizatorilor finali ca urmare a utilizării unui produs Google și vă furnizăm link-uri către politica lor de utilizare a acestor date.

Puteți să optați pentru a nu mai primi reclame online bazate pe interesele personale din partea Google, Facebook sau ale altor companii participante prin intermediul Digital Advertising Allianceîn Statele Unite, alianță digitală de publicitate din Canada în Canada sau alianța europeană de publicitate digitală interactivă în Europa sau în cadrul setărilor dispozitivului dvs. mobil. Rețineți că aplicațiile de blocare a anunțurilor și instrumentele care restricționează utilizarea modulului cookie de către noi pot interfera cu aceste opțiuni de control.

Mai multe informații despre publicitatea online:

În general, agențiile de publicitate cu care colaborăm folosesc module cookie și tehnologii similare ca parte a serviciilor lor. Pentru a afla mai multe despre modul în care promotorii folosesc, în general, modulele cookie și despre opțiunile pe care le oferă, puteți consulta următoarele resurse:

 1. Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale

Pe unele dintre website-urile noastre, terţe părţi care furnizează aplicaţii prin intermediul acestor website-uri pot plasa propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi personaliza aceste aplicaţii pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter) disponibil pe un website, platforma reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru.

Aceste website-uri de socializare pot, de asemenea, să vă colecteze datele personale în scopuri proprii. portalbotosani.ro  nu are nicio răspundere asupra modului în care website-urile de socializare vă utilizează datele personale. Pentru mai multe informaţii despre modulele cookie setate de website-urile de socializare şi despre datele pe care acestea le pot colecta, vă rugăm să consultaţi politicile acestora de confidenţialitate şi privind modulele cookie. Veţi găsi mai jos o listă a declaraţiilor de confidenţialitate de pe canalele media de socializare utilizate cel mai des:

 1. Link-uri către alte website-uri

Pe website-ul portalbotosani.ro  există link-uri către alte terțe website-uri care nu sunt sub controlul nostru. În momentul în care aceste link-uri sunt accesate, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv. Vă recomandăm să citiți termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale tuturor website-urilor terțe înainte de a le folosi sau de a trimite date personale sau orice alte informații pe sau prin intermediul acestor website-uri.

 1. Modificarea Politicii Privind Fișierele Cookie

De fiecare dată când modificăm politica privind fişierele cookie veți fi informat prin publicarea noii versiuni pe website-ul portalbotosani.ro .

Noua versiune va intra în vigoare la data publicării online.